αφαίρεσης σκουριάς

Αφαίρεση σκουριάς ή Οξειδίων με τεχνολογία P-Laser:

Η χρήση τεχνολογίας καθαρισμού P-LASER προσφέρει το πλεονέκτημα ότι

  • Δεν χρησιμοποιεί "επιθετικούς" τρόπους καθαρισμού που θα επιβαρύνουν ή καταστρέψουν το μέταλλο βάσης.
  • Αυτό σημαίνει επέκταση χρόνου ζωής εξαρτημάτων.
  • Ο καθαρισμός είναι πολύ βαθύς και μπορεί να γίνει σε διαφορετικά επίπεδα απαίτησης.
  • Το μέταλλο είναι προετοιμασμένο να δεχθεί επίστρωση υψηλότερης ποιότητας και χρόνου ζωής
  • Η επιφάνεια μετά τον καθαρισμό είναι περισσότερο ανθεκτική στην επανοξείδωση.

 

 

Λόγω της χρήσης διαφορετικού προφίλ προβολής (φώτο στα δεξιά),

τα αποτελέσματα μπορούν να βελτιστοποιηθούν ώστε να αυξηθεί η ποιότητα κατάλυσης και η επιφάνεια του μετάλλου βάσης να μείνει ανέπαφη.

 

Μη σιδηρούχα υλικά μπορούν επίσης να καθαριστούν όπως ΑλουμίνιοINOX ή ακόμη "γυαλισμένα" μέταλλα, αλλά καθώς κάθε μέταλλο ή διεργασία είναι διαφορετική απαιτούνται έλεγχοι προκαταβολικά στο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ μας.

αφαίρεσης σκουριάς

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x